Logo Povrchová důlní a.s.
zprostředkování obchodu

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU


zprostředkování obchodu

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODU

Zprostředkováváme širokou škálu obchodů, naši konzultanti se umí pohybovat na trhu realit, stavebnictví, ICT a mnoha jiných činností.


Výhodou využití zprostředkovatelských služeb v oblasti obchodu je přímý kontakt s výrobci prostřednictvím našich zaměstnanců. Kontakty navazujeme přímo nebo během veletrhů.

Kromě širokého výběru produktů svým klientům nabízíme i dalších služby. Vyhledáváme přímé výrobce, čímž snižujeme náklady klienta na nákup zboží. Zajišťujeme zaslání prvních vzorků, své odběratele dále informujeme o dalších podmínkách a případných změnách v průběhu výroby. Komunikace přes naše zaměstnance je velmi rychlá a případné změny jsme schopni řešit během 24hodin.

Servis, který svým klientům zajišťujeme v rámci zprostředkova­telských služeb: