Povrchová důlní

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Popis činnosti

Inženýrská činnost zajišťuje kompletní servis investorům i dodavatelům staveb v přípravné fázi, v rámci realizace a při kolaudaci stavebních projektů.

 • zajišťování postupu výstavby a jeho strategické řízení od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní stavbu až po zakončení stavby a její předání
 • zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení
 • projednání příslušných projektových dokumentací s orgány státní správy a dotčenými společnostmi a fyzickými osobami, vypracování návrhu na zahájení územního a stavebního řízení

 

 • zajišťování postupu výstavby a jeho strategické řízení od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní stavbu až po zakončení stavby a její předání
 • zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení
 • projednání příslušných projektových dokumentací s orgány státní správy a dotčenými společnostmi a fyzickými osobami, vypracování návrhu na zahájení územního a stavebního řízení
 • spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a zabezpečení smluvních vztahů pro realizaci stavby
 • vypracování podkladů pro vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby včetně popisu prací a výkazu výměr, včetně zpracování kontrolního rozpočtu
 • vyhodnocení nabídek
 • spolupráce při uzavírání smluv s vybranými zhotoviteli
 • práce spojené s realizací stavby
 • výkon technického dozoru investora
 • příprava kolaudačního řízení, případně i předčasného užívání stavby

Nabízíme snadnou cestu k úspěšným projektům v souladu s požadavky stavebního zákona a další příslušné legislativy.

Nejčastěji zajišťované služby

N

zpracování investičních záměrů

N

zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí

N

zpracování architektonických studií a návrhů stavby včetně vizualizace a ekonomické vyhodnocení

N

zpracování projektové dokumentace staveb pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení

N

zpracování projektové dokumentace pro realizaci staveb včetně rozpočtů a výkazu výměr

N

vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

N

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

N

komplexní zpracování statiky pozemních staveb betonových, ocelových, dřevěných i zděných konstrukcí

N

zpracování stavebně–technických průzkumů a statických posudků staveb

N

výkon autorského dozoru staveb

N

zajištění inženýrské činnosti

Kontaktujte nás

Asistentka Povrchová důlní a.s.

Telefon

(+420) 724 247 657

Adresa

Dobrovského 553/8
Praha - Holešovice 170 00

8 + 13 =

POVRCHOVÁ DŮLNÍ A.S.
Dobrovského 553/8, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 25036904 | DIČ: CZ25036904

(+420) 724 247 657

Copyright © 2024 Povrchová důlní a.s.