Povrchová důlní

Centrum sdílených služeb

Inženýrská činnost

Popis činnosti

Přechod firemního IT do cloudu, ať už jakoukoli formou, je nezvratným trendem dnešní informatiky.

Funkčně samostatná jednotka, která přebírá zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce. 

Centrum přebírá a sdružuje výkon těchto funkcí od mateřské firmy a/nebo dceřiných společností ve skupině či od externích zákazníků (outsourcing), pro něž nejsou hlavním předmětem podnikání. Činnosti spojené s výkonem dotčených procesů se potom pro tuto jednotku stávají hlavním předmětem její aktivity. Jedná se zejména o takové vnitropodnikové funkce jako účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, správa informačních systémů a sofistikované kreativní aktivity jako např. práce grafiků, animátorů, projektantů, konstruktérů apod.

Kontaktujte nás

Asistentka Povrchová důlní a.s.

Telefon

(+420) 724 247 657

Adresa

Dobrovského 553/8
Praha - Holešovice 170 00

2 + 5 =

POVRCHOVÁ DŮLNÍ A.S.
Dobrovského 553/8, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 25036904 | DIČ: CZ25036904

(+420) 724 247 657

Copyright © 2024 Povrchová důlní a.s.